KURSE ESTETIKE

Kurse dhe kualifikime  te formimit profesional  nga 3- 12 muaj te nivelit Kombetar dhe Qendror.Programi qe do ndiqet eshte ai Kombetar dhe Metoda Angeze te implementuara si dhe trajnues per MAKE-UP nga LONDRA.

Certifikate te Licensuar dhe unifikuar nga Ministria Finanacave dhe e Punes.

 Per regjistrim na kontaktoni ne nr 042364399