Thonjte qe futen ne mish.Ashtu si tingëllon,eshte kur thonjtë rriten në lëkurën tuaj. Thonjtë e shëndetshëm rriten drejt. Por ndonjëherë, buza e thoit futet në lëkurën tuaj dhe e bën si gozhdë "të ngulitur". Zakonisht kjo ndodh në gishtin e madh dhe mund të dëmtojë shumë.Për t'u siguruar që nuk do ju ndodh qe thoi tu futet ne mish duhet:

Pritini thonte e kembes tuaj drejtë të gjithë. Nëse është shumë e vështirë, duhet ta bëni.

Sigurohuni që këpucët nuk janë shumë të ngushta.

Mos u mundoni ti prisni vete  pasi ju mund ta bëni atë më keq dhe të merrni një infeksion.

Futini këmbët tuaja në ujë të ngrohtë me kripë disa herë në ditë. Kjo mund të ndihmojë që një thoi i gishtit te futur ne mish të ndihet më mirë.Nese problemi persiston drejtojuni dermatologut