Celuliti Prek ~ 80% të të rriturve. Kjo do të thotë se 97 milionë njerëz ose 1/3 e popullsisë së përgjithshme kanë celulitin. Pra, nuk jeni vetëm!